wersja do wydruku Piotr Gęsior 18.11.2014 11:02

WYNIKI WYBORÓW: protokoły Gminnej Komisji Wyborczej i zbiorcze zestawienia z protokołów komisji obwodowych


GMINA ZEBRZYDOWICE

Wybory samorządowe 2014-11-16

Wybory Wójta Gminy Zebrzydowice

Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy L. głosów ważnych % głosów ważnych
1. KONDZIOŁKA Andrzej Marian KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze 2829 60,96%
2. ROJEK Andrzej Karol KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy 1812 39,04%
    OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA                  
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 857 1522 1368 1469 1388 1221 1253 1185 10263
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) 423 740 642 805 672 584 560 338 4764
                     
4. / 1. FREKWENCJA 49,36% 48,62% 46,93% 54,80% 48,41% 47,83% 44,69% 28,52% 46,42%
                     
  FREKWENCJA w miejscowościach M.G. Zebrzydowice Kończyce M. Kaczyce GMINA
49,36% 50,17% 48,14% 36,83% 46,42%
                     
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA                  
12. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 414 726 622 792 645 568 543 331 4641
 
13. Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano następujące liczby głosów ważnych:
 
  OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liczba głosów ważnych
1. KONDZIOŁKA Andrzej Marian KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze 218 472 392 495 432 386 284 150 2829
2. ROJEK Andrzej Karol KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy 196 254 230 297 213 182 259 181 1812
Razem 414 726 622 792 645 568 543 331 4641
Różnica 1. - 2. 22 218 162 198 219 204 25 -31 1017
 
    OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Procent głosów ważnych
1.' KONDZIOŁKA Andrzej Marian KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze 52,66% 65,01% 63,02% 62,50% 66,98% 67,96% 52,30% 45,32% 60,96%
2.' ROJEK Andrzej Karol KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy 47,34% 34,99% 36,98% 37,50% 33,02% 32,04% 47,70% 54,68% 39,04%
 
    M.G. Zebrzydowice Kończyce M. Kaczyce GMINA
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liczba głosów ważnych
1. KONDZIOŁKA Andrzej Marian KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze 218 1359 818 434 2829
2. ROJEK Andrzej Karol KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy 196 781 395 440 1812
    Różnica 1. - 2. 22 578 423 -6 1017
   
    M.G. Zebrzydowice Kończyce M. Kaczyce GMINA
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Procent głosów ważnych
1.' KONDZIOŁKA Andrzej Marian KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze 52,66% 63,50% 67,44% 49,66% 60,96%
2.' ROJEK Andrzej Karol KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy 47,34% 36,50% 32,56% 50,34% 39,04%

 

Wybory do Rady Gminy Zebrzydowice

  OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
OKRĘG 1 OKRĘG 2 OKRĘG 3 OKRĘG 4 OKRĘG 5 OKRĘG 6 OKRĘG 7 OKRĘG 8 OKRĘG 9 OKRĘG 10 OKRĘG 11 OKRĘG 12 OKRĘG 13 OKRĘG 14 OKRĘG 15
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA                                
1. Liczbawyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, zuwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 857 760 762 762 606 733 736 721 667 599 622 652 601 581 604 10263
4. Liczbawyborców, którym wydano karty do głosowania
(liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”)
423 365 378 351 291 415 390 350 322 274 310 279 281 207 131 4767
                                   
4. / 1. FREKWENCJA 49,36% 48,03% 49,61% 46,06% 48,02% 56,62% 52,99% 48,54% 48,28% 45,74% 49,84% 42,79% 46,76% 35,63% 21,69% 46,45%
                                   
  FREKWENCJAw miejscowościach M.G. Zebrzydowice Kończyce Małe Kaczyce Gmina
49,36% 50,24% 48,14% 36,83% 46,45%
                                   
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA                                
12. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) 413 351 370 337 278 397 383 339 309 264 296 270 267 203 124 4601

LICZBA GŁOSÓW WAŻNYCH ODDANYCH NA POSZCZEGÓLNE LISTY KANDYDATÓW I UMIESZCZONEGO NA NICH KANDYDATA

OKRĘG NR 1, OBWÓD 1
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr L. gł. ważnych
1. IGNACEK Aleksandra KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 184
2. STANIEK Mirosław Franciszek KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 229
 
OKRĘG NR 2, OBWÓD 2
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr L. gł. ważnych
1. RYCHŁY Grażyna Ewa KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 129
2. CZAJA Marian Alojzy KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 106
3. LIPKA Marek Tomasz KWW Marka Lipki, Lista nr 31 116
 
OKRĘG NR 3, OBWÓD 2
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr L. gł. ważnych
1. WAŁĘGA Mariusz Jan KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 196
2. TYMICH Krystyna Maria KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 174
 
OKRĘG NR 4, OBWÓD 3
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr L. gł. ważnych
1. KAWIK Gabriela Anna KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 190
2. KOPIEC Krzysztof Piotr KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 147
 
OKRĘG NR 5, OBWÓD 3
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr L. gł. ważnych
1. BARTOSZEK Helena Maria KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 126
2. PARCHAŃSKI Wojciech Ludwik KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 152
 
OKRĘG NR 6, OBWÓD 4
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr L. gł. ważnych
1. KUKUCZKA Grzegorz Jarosław KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 232
2. BIEGUN Czesław Jan KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 165
 
OKRĘG NR 7, OBWÓD 4
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr L. gł. ważnych
1. FRANEK Henryk KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 197
2. GIZA Zbigniew Jacek KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 186
 
OKRĘG NR 8, OBWÓD 5
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr L. gł. ważnych
1. MORAWIEC Andrzej Jan KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 50
2. BROŻYNA Maria Stefania KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 47
3. LOSE Eugeniusz KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 208
4. GOŁKA Natalia Zdzisława KWW Natalii Gołka, Lista nr 30 34
 
OKRĘG NR 9, OBWÓD 5
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr L. gł. ważnych
1. WĘGLORZ Janina Małgorzata KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 168
2. TULORZ Czesław Julian KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 141
 
OKRĘG NR 10, OBWÓD 6
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr L. gł. ważnych
1. KUKLA Artur Wojciech KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 154
2. GRYGIEREK Kazimierz Jan KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 110
 
OKRĘG NR 11, OBWÓD 6
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr L. gł. ważnych
1. GRUSZCZYK Tomasz Marian KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 211
2. TOMICA Adam Aleksander KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 85
 
OKRĘG NR 12, OBWÓD 7
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr L. gł. ważnych
1. MADECKI Roman Józef KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 105
2. STUŚ-JARZYNA Anna Wanda KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 165
 
OKRĘG NR 13, OBWÓD 7
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr L. gł. ważnych
1. SIKORA Jadwiga Maria KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 145
2. JASIŃSKA Ilona KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 122
 
OKRĘG NR 14, OBWÓD 8
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr L. gł. ważnych
1. SZUŚCIK Bogdan Ryszard KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 52
2. PIĄTKOWSKA Beata Barbara KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 151
 
OKRĘG NR 15, OBWÓD 8
Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr L. gł. ważnych
1. BUDZIŃSKI Bronisław Henryk KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 71
2. STUŚ Wioletta Agnieszka KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 53

SKŁAD RADY

OKRĘG Nazwisko i imię – imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr
1 STANIEK Mirosław Franciszek KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29
2 RYCHŁY Grażyna Ewa KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
3 WAŁĘGA Mariusz Jan KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
4 KAWIK Gabriela Anna KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
5 PARCHAŃSKI Wojciech Ludwik KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29
6 KUKUCZKA Grzegorz Jarosław KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
7 FRANEK Henryk KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
8 LOSE Eugeniusz KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29
9 WĘGLORZ Janina Małgorzata KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
10 KUKLA Artur Wojciech KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3
11 GRUSZCZYK Tomasz Marian KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
12 STUŚ-JARZYNA Anna Wanda KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29
13 SIKORA Jadwiga Maria KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28
14 PIĄTKOWSKA Beata Barbara KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29
15 BUDZIŃSKI Bronisław Henryk KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28

 

Wybory do Rady Powiatu Cieszyńskiego, Okręg nr 3

    OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA                  
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 857 1522 1368 1469 1388 1221 1253 1185 10263
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) 423 740 642 805 672 584 560 338 4764
                     
4. / 1. FREKWENCJA 49,36% 48,62% 46,93% 54,80% 48,41% 47,83% 44,69% 28,52% 46,42%
                     
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA                  
12. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) 359 650 553 702 581 498 469 226 4038
 
13. Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonych na nich kandydatów oddano następujące liczby głosów ważnych:
 
Lista nr 3 — KW Prawo i Sprawiedliwość OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 233 202 150 207 208 207 187 79 1473
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KRÓL Janusz 201 102 91 126 66 76 23 17 702
2. KONIECZNY Grzegorz 0 10 5 8 9 6 5 2 45
3. WENGLORZ Mirosław Piotr 8 8 9 14 15 26 138 42 260
4. MATYSIAK Aleksander Józef 1 1 3 3 3 5 0 6 22
5. RYMORZ Elżbieta Bronisława 0 0 3 5 12 18 5 0 43
6. BUGAŁA Ewelina Maria 0 2 3 2 17 6 1 6 37
7. KŁOPEĆ Dorota Maria 23 67 26 36 42 40 12 4 250
8. PIKSA Błażej Damian 0 12 10 13 44 30 3 2 114
Razem 233 202 150 207 208 207 187 79 1473
 
Lista nr 4 — KW Platforma Obywatelska RP OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 58 171 149 169 143 99 101 52 942
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FOLWARCZNY Karol 8 3 3 5 8 8 16 12 63
2. ŚLĘK Marcin Rafał 22 142 131 157 116 75 70 27 740
3. PIECZONKA Sylwia 3 3 2 0 2 1 5 8 24
4. SZUŚCIK Ewelina Małgorzata 1 16 6 1 1 3 5 0 33
5. MAŁEK Renata 0 1 0 1 3 0 0 1 6
6. NOWAK Joanna Łucja 0 0 0 0 7 10 0 2 19
7. CIENCIAŁA Danuta Wioleta 1 1 1 3 2 1 2 2 13
8. KLEJCZYK Krzysztof Marian 23 5 6 2 4 1 3 0 44
Razem 58 171 149 169 143 99 101 52 942
 
Lista nr 24 — KWW Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa CIS OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 3 43 35 39 70 93 12 4 299
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BRZEZINA Zbigniew Bernard 0 37 24 36 16 8 3 2 126
2. GLINKA Teresa 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3. GRZEBIEŃ Sylwia Lucyna 0 0 1 0 3 1 2 0 7
4. STUCHLIK Andrzej Paweł 0 0 0 0 1 0 2 1 4
5. SZOSTEK Kalina Agnieszka 3 5 5 3 49 83 3 0 151
6. ZALESKA Teresa Janina 0 0 2 0 0 0 1 0 3
7. ŻEBROK Krzysztof Jan 0 0 3 0 1 1 1 0 6
Razem 3 43 35 39 70 93 12 4 299
 
Lista nr 25 — KWW Lewica Ziemi Cieszyńskiej OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8 10 13 16 12 13 68 30 170
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZNAPKA Józef Kazimierz 1 4 3 5 5 7 62 24 111
2. GABZDYL Agata Gabriela 5 4 8 11 3 4 5 3 43
3. TALIK Rafał Władysław 0 0 1 0 0 1 0 1 3
4. BRUDNY Wanda 2 2 1 0 4 1 1 2 13
Razem 8 10 13 16 12 13 68 30 170
 
Lista nr 26 — KWW Wspólnota Dla Ziemi Cieszyńskiej OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 7 21 25 20 14 3 7 5 102
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOPIEC-ZAJĄC Alina Maria 7 18 21 18 13 2 2 0 81
2. LIPKA Piotr Paweł 0 2 1 0 0 1 3 4 11
3. KLOCEK Krzysztof Józef 0 0 1 1 1 0 0 1 4
4. JAWORSKA Alicja 0 0 2 0 0 0 2 0 4
5. BRUDNY Klaudiusz Kornel 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Razem 7 21 25 20 14 3 7 5 102
 
Lista nr 27 — KWW Cieszyński Ruch Samorządowy OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 50 203 181 251 134 83 94 56 1052
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HACZEK Czesława Ludwika 25 139 105 159 58 41 8 7 542
2. STOKŁOSA Marcin Jerzy 2 23 21 38 7 3 5 8 107
3. MAŻARSKI Marek Tadeusz 5 22 40 30 15 10 2 0 124
4. WENGLORZ Halina Stefania 0 1 2 3 8 7 62 23 106
5. WOŁOSZYN-OCZADŁY Wiesława 0 1 0 2 29 20 12 11 75
6. GIZA Wojciech Kazimierz 18 12 9 15 4 1 0 1 60
7. KOCUR Łukasz Marcin 0 3 0 3 11 0 3 2 22
8. KUŚ Beata Jadwiga 0 2 4 1 2 1 2 4 16
Razem 50 203 181 251 134 83 94 56 1052

 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego, Okręg nr 1

    OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA                  
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 857 1522 1368 1469 1388 1221 1253 1185 10263
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) 423 739 641 805 671 584 560 338 4761
                     
4. / 1. FREKWENCJA 49,36% 48,55% 46,86% 54,80% 48,34% 47,83% 44,69% 28,52% 46,39%
                     
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA                  
12. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) 345 587 522 656 537 489 453 218 3807
 
13. Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonych na nich kandydatów oddano następujące liczby głosów ważnych:
 
Lista nr 1 — Komitet Wyborczy PSL OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 48 72 76 71 68 51 65 42 493
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZEMLA Mirosław Stanisław 10 11 9 11 13 7 7 1 69
2. KOŻUSZNIK Danuta Maria 0 10 13 12 9 8 15 19 86
3. PIĘTKA Robert Andrzej 3 5 4 3 2 0 5 1 23
4. WÓJCIK Ryszard Tadeusz 8 7 5 11 4 4 5 3 47
5. GRZYB Andrzej Bernard 0 4 3 1 3 1 1 1 14
6. KRZAK Mieczysław Adam 6 2 1 2 1 1 1 0 14
7. BRAŃKA Danuta 4 14 15 8 4 7 3 5 60
8. KUBOSZEK-OWSIANY Ewa Stanisława 5 3 3 4 6 6 6 0 33
9. SKRZYPEK Elżbieta Maria 0 3 3 2 1 5 3 3 20
10. GREŃ Irena Krystyna 7 3 9 1 11 6 9 3 49
11. KUFEL Wojciech Wincenty 3 4 6 5 7 1 2 2 30
12. KONIORCZYK Cecylia 0 2 2 1 1 0 1 0 7
13. KLAJMON Małgorzata Anna 2 3 1 2 1 3 1 0 13
14. TYRLIK Bartłomiej Janusz 0 1 2 8 5 2 6 4 28
Razem 48 72 76 71 68 51 65 42 493
 
Lista nr 2 — KW Demokracja Bezpośrednia OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 1 10 5 9 5 6 3 5 44
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GEMBUŚ Katarzyna Barbara 0 2 0 4 0 4 2 0 12
2. KUDLIK Dawid Andrzej 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3. TKACZ Tomasz Krzysztof 0 4 2 1 0 1 0 0 8
4. KRAWCZYK Sebastian Dawid 0 2 3 3 2 1 0 2 13
5. JÓZEFACKA Wioletta Sabina 1 2 0 1 2 0 1 3 10
Razem 1 10 5 9 5 6 3 5 44
 
Lista nr 3 — KW Prawo i Sprawiedliwość OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 141 201 128 226 177 200 125 65 1263
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Andrzej 23 58 37 65 46 45 32 8 314
2. MATUSZNY Kazimierz Władysław 1 7 3 2 7 1 4 1 26
3. KAWULOK Jan 87 92 53 109 88 105 73 39 646
4. MOTYKA Władysław 2 4 3 1 0 0 0 4 14
5. ŻAK Ewa Teresa 2 5 5 12 8 12 2 2 48
6. CHRZĄSZCZ Jan Stanisław 5 6 4 8 2 2 0 1 28
7. WÓJCIK Wiesław Stanisław 3 1 1 0 2 12 3 4 26
8. BOBEREK Bożena Ewa 0 1 1 1 1 1 3 0 8
9. MATLAK Marek Zygmunt 2 4 2 2 0 0 0 0 10
10. SADLIK Anna Barbara 6 1 3 4 2 1 1 0 18
11. SITKO Mirosław Krzysztof 1 2 4 3 8 9 3 1 31
12. WISŁA Monika Renata 2 1 3 3 3 2 1 3 18
13. NOWICKI Sławomir Piotr 1 5 0 1 2 1 0 1 11
14. SOCHA Monika Ewa 6 14 9 15 8 9 3 1 65
Razem 141 201 128 226 177 200 125 65 1263
 
Lista nr 4 — KW Platforma Obywatelska RP OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 99 152 149 167 145 113 130 44 999
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOLON Maciej Paweł 15 23 25 30 22 18 27 9 169
2. CIEŚLAR Sylwia 33 42 43 48 53 41 53 16 329
3. KUDŁACIK Janusz Jan 0 4 0 2 2 0 2 1 11
4. FRANASIK Renata Urszula 2 2 1 0 3 1 0 0 9
5. CZERECH Jerzy 0 1 0 0 3 1 2 1 8
6. IDZIK Magdalena Sylwia 4 3 4 9 1 1 4 3 29
7. MICHNIOWSKI Zbigniew Władysław 1 2 0 3 0 1 1 0 8
8. AFTYKA Magdalena 6 1 2 4 2 2 1 0 18
9. FABIA Adam Mieczysław 0 2 0 0 1 0 0 0 3
10. STAŚ-BŁASZKIEWICZ Patrycja Maria 0 3 1 1 4 2 5 0 16
11. BRODA Weronika Maria 2 4 0 7 3 6 5 3 30
12. GABZDYL Tomasz Kamil 29 53 53 51 35 25 21 5 272
13. SATŁAWA Tomasz Jan 0 1 3 0 0 1 0 1 6
14. BUZEK Janusz Jan 7 11 17 12 16 14 9 5 91
Razem 99 152 149 167 145 113 130 44 999
 
Lista nr 5 — KWW Ruch Narodowy OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 2 6 9 7 11 3 1 4 43
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GĄSIOREK Adrianna Anna 1 1 2 1 2 0 0 1 8
2. KILARSKI Paweł Tadeusz 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3. KOSTANOWICZ Rafał Edward 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. PROCHOWNIK Marlena Anna 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5. BORECKI Mariusz Józef 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6. MICHAŁEK Marek Jan 0 1 1 0 4 0 0 0 6
7. DURAJ Dominik 0 1 2 2 3 0 0 1 9
8. WAWAK Anna Jadwiga 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9. STRZAŁKOWSKI Joachim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. FĄFERKO Weronika Daria 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11. JEZIORSKA Joanna Katarzyna 1 1 1 0 1 1 0 1 6
12. LACH Janusz 0 2 1 1 1 1 0 0 6
13. KORZONDKOWSKI Paweł Grzegorz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. MARCINIAK Michał Maciej 0 0 1 1 0 1 0 0 3
Razem 2 6 9 7 11 3 1 4 43
 
Lista nr 6 — KKW SLD Lewica Razem OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 17 39 51 47 41 31 45 14 285
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOPERSKI Przemysław Adam 6 12 18 22 8 10 9 4 89
2. BANOT Aleksandra Ewa 6 6 10 12 19 6 19 1 79
3. PINDEL Władysław 0 0 0 1 0 3 0 2 6
4. CENDROWSKA Renata Maria 0 4 3 0 0 2 0 0 9
5. RUSIN Agata Katarzyna 0 3 3 0 2 0 0 0 8
6. GWIZDOŃ Piotr Andrzej 0 0 1 2 0 2 0 1 6
7. BRUDNY Estera Anna 1 4 2 1 3 5 2 1 19
8. KOWALSKI Andrzej 0 3 2 1 3 1 6 2 18
9. SŁABY Henryk Adam 1 0 4 2 0 1 0 0 8
10. OBRACAJ Klaudia Agata 1 3 1 0 6 1 5 0 17
11. KRYCZKA Tomasz Jan 0 0 2 0 0 0 0 0 2
12. GLOC Arkadiusz Kazimierz 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13. SŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta 0 1 1 2 0 0 0 1 5
14. GRZYBEK Mirosław Stanisław 2 3 4 3 0 0 4 2 18
Razem 17 39 51 47 41 31 45 14 285
 
Lista nr 7 — KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5 26 28 23 28 14 17 5 146
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEWICKI Wiesław 2 14 11 12 11 6 7 3 66
2. ZGLICZYŃSKI Tomasz Franciszek 0 1 2 3 2 1 2 0 11
3. MROZEK Paulina Ilona 0 6 8 6 2 1 5 0 28
4. MOKWA Krystyna Ewa 0 0 0 1 0 0 1 0 2
5. SZCZOTKA Honorata Renata 1 3 2 0 2 0 0 0 8
6. JEZIORSKI Daniel Robert 0 1 2 1 2 0 1 0 7
7. GOWIN Barbara Anna 0 1 3 0 1 2 0 2 9
8. POLAK Wojciech Bogdan 1 0 0 0 0 1 0 0 2
9. CZAPIGA Ewa 0 0 0 0 1 1 0 0 2
10. GOLA Dariusz Czesław 0 0 0 0 4 1 1 0 6
11. BARGIEL Aleksandra 1 0 0 0 3 1 0 0 5
Razem 5 26 28 23 28 14 17 5 146
 
Lista nr 9 — KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 3 2 1 2 4 4 1 0 17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NYCZKA Krystian Daniel 2 2 0 1 1 2 0 0 8
2. JARCO Grzegorz Jacek 0 0 0 1 0 2 1 0 4
3. SŁONIEC Beata Katarzyna 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4. ŁOBAZA Olga Maria 1 0 1 0 1 0 0 0 3
5. STROŃSKA Agnieszka Anna 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Razem 3 2 1 2 4 4 1 0 17
 
Lista nr 11 — KWW Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 10 15 26 36 16 22 26 14 165
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. OKRZESIK Janusz Władysław 1 5 6 11 1 8 6 5 43
2. BADOWSKA Joanna Teresa 0 1 2 4 1 3 2 1 14
3. BIESZCZAD Małgorzata Adela 0 1 0 4 0 0 1 1 7
4. DZIERŻAWSKI Witold Marek 1 1 4 3 1 6 4 1 21
5. BEDNARZ Józef Jan 0 1 0 2 2 0 1 0 6
6. JASKUŁA Krzysztof Lech 3 0 2 2 0 0 2 1 10
7. DROŻDŻ Anna Wiesława 1 0 5 0 2 1 1 1 11
8. SZCZEPAŃSKA Renata Bronisława 1 2 3 1 2 0 4 1 14
9. ŻABKA Adam Grzegorz 2 2 1 2 3 0 4 0 14
10. DUBIEL Bogdan Maciej 0 0 1 1 2 1 0 1 6
11. SARAPATA Kamil Michał 0 1 0 1 0 0 0 0 2
12. ŻYREK Bartosz Edward 0 0 1 0 1 0 0 2 4
13. KIERCZAK Urszula Elżbieta 1 0 0 4 1 1 0 0 7
14. JAMROZOWICZ Krzysztof Tadeusz 0 1 1 1 0 2 1 0 6
Razem 10 15 26 36 16 22 26 14 165
 
Lista nr 15 — KWW Mniejszości na Śląsku OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 0 4 6 10 6 8 10 8 52
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. WRÓBLEWSKI Maciej Artur 0 1 2 1 2 4 1 0 11
2. SAWICKA Patrycja Estera 0 1 0 4 2 3 7 8 25
3. DOBRZYŃSKI Janusz 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4. WÓJCIK Małgorzata Stanisława 0 2 2 1 0 0 1 0 6
5. RDUCH Stanisław Alojzy 0 0 2 4 2 1 0 0 9
Razem 0 4 6 10 6 8 10 8 52
 
Lista nr 16 — KW Twój Ruch OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 1 2 6 10 6 7 10 3 45
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PAWLAK Elżbieta Anna 0 1 2 5 3 4 9 2 26
2. FIZEK Agata Jadwiga 0 0 1 2 2 1 0 0 6
3. DRAPIEWSKI Przemysław Klaudiusz 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4. BŁĄD Agnieszka Bernadeta 1 0 0 1 0 2 0 0 4
5. WOJTASZEK Robert Adrian 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6. ŚLOSARCZYK Ewa Agata 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. FRANK Adriana Iza 0 1 1 1 0 0 1 1 5
8. PERLIŃSKI Wojciech Grzegorz 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Razem 1 2 6 10 6 7 10 3 45
 
Lista nr 17 — KW Ruch Autonomii Śląska OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 11 43 22 35 20 16 12 11 170
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZCZEPAŃSKI Grzegorz 4 9 8 10 5 7 2 3 48
2. MRÓZEK Radosław Tomasz 0 3 0 1 1 1 0 0 6
3. SŁAWIK Jolanta Dorota 1 2 2 3 1 2 0 0 11
4. OSTACHOWSKA Anna Ewa 1 3 1 0 1 2 0 2 10
5. ANTOLAK Monika Anna 0 0 3 9 2 2 1 0 17
6. RAK Dariusz Waldemar 0 1 2 0 1 0 2 0 6
7. MORCINEK Grażyna Maria 1 15 2 7 4 1 3 3 36
8. SZCZEPAŃSKI Tomasz Rudolf 1 1 0 1 1 0 0 0 4
9. MAŁYSZ Maria 3 9 4 4 4 1 4 3 32
Razem 11 43 22 35 20 16 12 11 170
 
Lista nr 18 — KWW Porozumienie Prawicy OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 4 8 7 5 5 7 2 0 38
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MYNARSKI Marek Franciszek 0 1 2 1 2 1 0 0 7
2. WRÓBEL Tadeusz Jan 0 1 0 0 0 1 0 0 2
3. OLEJARZ Iwona Anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. PIECHACZEK Dariusz Sebastian 1 0 0 0 0 2 0 0 3
5. MIZIA Paweł Wojciech 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PISZCZEK Bogumiła Magdalena 0 0 0 0 0 1 1 0 2
7. GŁOWACKI Piotr Michał 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8. ZAJĄC Kamila Stefania 3 6 5 3 3 2 1 0 23
Razem 4 8 7 5 5 7 2 0 38
 
Lista nr 19 — KW Liga Polskich Rodzin OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 OBWÓD 6 OBWÓD 7 OBWÓD 8 GMINA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 3 7 8 8 5 7 6 3 47
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZOTA Stanisław 1 1 2 3 1 1 2 0 11
2. PRZYBYŁOWICZ Zofia 2 1 0 1 2 0 2 1 9
3. MUSIALSKA Anna Bronisława 0 1 2 1 0 1 2 1 8
4. TKOCZ Katarzyna Joanna 0 1 1 3 1 5 0 0 11
5. TRZASKA Stanisław Franciszek 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6. PATUCHA Bohdan 0 3 3 0 1 0 0 0 7
Razem 3 7 8 8 5 7 6 3 47

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYNIKI WYBORÓW: protokoły Gminnej Komisji Wyborczej i zbiorcze zestawienia z protokołów komisji obwodowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.11.2014 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:24.02.2020 13:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 297