Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za III kwartał 2014 r.

                          
 
Dochody wykonano w wysokości   30 142 804,05 zł   co stanowi 78,4 % planu
 
Wydatki zrealizowano w wysokości    23 952 209,09 zł    co stanowi 63,6 % planu
    

Za III kwartał 2014 r uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie 6 190 594,96 zł.

    

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.10.2014 11:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.10.2014 11:28

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 418