Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za II kwartał 2014 r.

                          
 
Dochody wykonano w wysokości   19 619 252,19 zł   co stanowi 53,48 % planu
 
Wydatki zrealizowano w wysokości    16 508 608,33 zł    co stanowi 44,58 % planu
    

Za II kwartał 2014 r uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie 3 110 643,86 zł.

    

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:25.07.2014 11:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:25.07.2014 11:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 399