Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za I kwartał 2014 r.

                          
 
Dochody wykonano w wysokości   10 970 470,46 zł   co stanowi 30,18 % planu
 
Wydatki zrealizowano w wysokości    7 533 832,67 zł    co stanowi 20,26 % planu
    

Za I kwartał 2014 r uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie 3 436 637,79 zł.

    

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:23.05.2014 08:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:23.05.2014 08:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 411