Zawiadomienie
o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

     Informuję, że Zarządzeniem Nr SG.0050.55.19.2014 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku zostały powołane składy obwodowych komisji wyborczych.
     W związku z powyższym na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 133), zwołuję pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w dniu 8 maja 2014 r. o godz. 15:30 – sala sesyjna Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6.

     Obecność obowiązkowa.

     Usprawiedliwienie nieobecności w pracy będzie wydawane na prośbę zainteresowanego.

 

Pouczenie:
     Zgodnie z § 9 uchwały z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy (M.P. Nr 23 poz. 252) pracodawca ma obowiązek zwolnić z pracy członka komisji w celu uczestniczenia w posiedzeniu komisji ale tylko wówczas gdy ten poinformuje go o takim zamiarze na piśmie, najpóźniej na trzy dni wcześniej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:05.05.2014 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:05.05.2014 14:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 358