O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 25 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

 

     Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180), w związku z uchwałą nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 465), uchwałą Nr XXX/297/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6871), uchwałą Nr XXXIII/343/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1480)


Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do wiadomości wyborców, informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.:

                                                                                                        
Nr
obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowaniaSiedziba
obwodowej komisji
wyborczej (adres)
1Sołectwo Marklowice Górne

Remiza OSP
Marklowice Górne ul. Szkolna 10

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2Część sołectwa Zebrzydowice Górne
Ulice: Akacjowa, Nowy Dwór, Poziomkowa, Różana, Słowackiego 12-14 parzyste, od 15B do końca, Słowicza, Świerkowa, Zamkowa, Chabrowa, Grabowa, Groblowa, Jesionowa, Kalinowa, księdza Janusza od 13 do końca, Stawowa, Stroma, Wałowa

Szkoła Podstawowa
Zebrzydowice ul. Orzeszkowej 73

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3Część sołectwa Zebrzydowice Dolne
Ulice: Asnyka, Astrów, Goździkowa, Jagodowa, Jutrzenki 2A-10 parzyste, od 11 do końca, Okrężna, Pierwiosnków, Pochyła, Promienna, Przedwiośnie, Skotnicka, Agrestowa, Dworcowa, Jutrzenki 1-2, 3-9 nieparzyste, Kochanowskiego od 2 do końca numery parzyste, Owocowa, Strażacka, Wojska Polskiego, Wrzosowa

Urząd Gminy
Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6

siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

4Część sołectwa Zebrzydowice Dolne
Ulice: Górnicza, Kasztanowa, Kochanowskiego 1-59 nieparzyste, księdza Janusza 1-12, Makowa, Orzeszkowej 4-16 parzyste, od 17 do końca, Palmowa, Rzeczna, Sadowa, Słowackiego 1-11, 13-15 nieparzyste, Srebrna, Tulipanowa, Cicha, Działkowa, Kochanowskiego od 61 do końca numery nieparzyste, Kwiatowa, Liliowa, Orzeszkowej 1-3, 5-15 nieparzyste, PCK, Piękna, Poprzeczna, Tęczowa, Topolowa, Wesoła, Wyzwolenia

Urząd Gminy
Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 Część sołectwa Kończyce Małe
Ulice: Botaniczna, Brzoskwiniowa, Chmielna, Graniczna, Jagiellońska 1-20, 22-32 parzyste, majora Hallera, Rolna, Wodna, Zielona, Źródlana, Folwarczna, Jagiellońska 21-31 nieparzyste, 34-50 parzyste, 52A-52C, Jarzębinowa, Jaśminowa, Korczaka 1-22, 23-39 nieparzyste, Malinowa, Myśliwska, Staropolska od 9 do końca, Wiejska, Wiśniowa

Szkoła Podstawowa
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 56

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Część sołectwa Kończyce Małe
Ulice: Bławatkowa, Hiacyntowa, Jagiellońska 33-51 nieparzyste, 52, od 52D do końca, Jasna, Kasztelańska, Miodowa 1, 2C, 2C, Nowa, Sienkiewicza, Spacerowa, Staffa, Staropolska 1-8, Świtezianki 1-4, 6, Wierzbowa, Zagrodowa 1-5, 7-9 nieparzyste, Bukowa, Jodłowa, Korczaka 24-40 parzyste, od 41 do końca, księdza Marekwicy, Miodowa 2, od 3 do końca, Orzechowa, Spółdzielcza, Świtezianki 5, od 6A do końca, Zagrodowa 6-10 parzyste, od 11 do końca, Ceglana, księdza Ignacego Świeżego

Szkoła Podstawowa
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 56

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 Część sołectwa Kaczyce
Ulice: Dworkowa, Harcerska 27-35 nieparzyste, od 36 do końca, Krótka, Matejki 13-19 nieparzyste, od 20 do końca, Pocztowa od 14 do końca, Tuwima, Zakątek Leśny, Harcerska 1-10, 12-28 parzyste, Jana III Sobieskiego, Kłosowa, Magnolii, Mała, Olchowa, Otrębowska, Pocztowa 1-13, Spokojna

Zespół Szkół
Kaczyce ul. Harcerska 13

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 Część sołectwa Kaczyce
Ulice: Czereśniowa, Harcerska 11-25 nieparzyste, 30-34 parzyste, Jabłoni, Konopnickiej, Ludowa, Matejki 1-12, 14-18 parzyste, Podleśna, Pogodna, Średnicowa, Wojewódzka, Kolonii, Morcinka, Ogrodnicza, Słoneczna, Stalmacha

Zespół Szkół
Kaczyce ul. Harcerska 13

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

               

Informacje:
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Wyborca niepełnosprawny zgłasza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, do 21 dnia przed dniem wyborów, to jest w terminie do dnia 4 maja 2014 r.                       

Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 25 maja 2014 r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy.


 
  Wójt Gminy Zebrzydowice
 
Andrzej Kondziołka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:25.04.2014 12:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:25.04.2014 12:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 411