INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

Z DNIA 12 MARCA 2004 R.


o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu
i czasie jego udostępniania
w związku z wyborami uzupełniającymi
do Rady Gminy Zebrzydowice w okręgu wyborczym nr 5
zarządzonymi na dzień 28 marca 2004 r.


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późno zm.), w związku z § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru spisu wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz sposobu jego sporządzania, aktualizacji i udostępniania (Dz. U. Nr 134, poz. 1136), zarządzeniem nr 5/04 Wojewody Śląskiego z dnia 12 stycznia 2004r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice w okręgu wyborczym nr 5. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 4, poz. 114)

Wójt Gminy Zebrzydowice

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 28 marca 2004r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Zebrzydowice w terminie od 12 marca 2004r. do 27 marca 2004r. (spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej, a przekazuje się go przewodniczącemu w przeddzień wyborów) w godz. 12.00.


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja Wójta Gminy o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.03.2004 15:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.03.2004 15:10

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 149