O B W I E S Z C Z E N I E
 
W Ó J T A  G M I N Y  Z E B R Z Y D O W I C E

z dnia 3 lutego 2004 r.

w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających w dniu 28 marca 2004 r.

     Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ) oraz w związku z uchwałą nr XXII/170/2000 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 sierpnia 2000 r., w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib, (Dz.Urz.Woj. Śląskiego Nr 34, poz. 521) oraz zarządzeniem nr 5/04 Wojewody Śląskiego dnia 12 stycznia 2004 r., w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice w okręgu wyborczym nr 5 ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 4, poz. 114).

Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej

informacje o 1 obwodzie głosowania, obejmującym okręg wyborczy nr 5, w którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 28 marca 2004 r.

Nr obwodu głosowania Granica obwodu Sołectwo Zebrzydowice Dolne Siedziba obwodowej komisji wyborczej
5 ulice : Asnyka, Agrestowa, Astrów, Cicha, Górnicza, Goździkowa, Dworcowa, Działkowa, Jagodowa, Jutrzenki, Kasztanowa, Kochanowskiego, Kwiatowa, Liliowa, Jagodowa, Makowa, Okrężna, Owocowa, Elizy Orzeszkowej, PCK, Palmowa, Piękna, Poprzeczna, Pochyła, Przedwiośnie, Rzeczna, Sadowa, Skotnicka, Strażacka, Srebrna, Tęczowa, Topolowa, Tulipanowa, Wesoła, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Wrzosowa Urząd Gminy
Zebrzydowice
ul. Ks. A. Janusza 6

Lokal wyborczy otwarty będzie w dniu 28 marca 2004 r. między godziną 6.00 a 20.00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających w dniu 28 mar
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.02.2004 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.02.2004 14:20

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 219