Zebrzydowice, dnia 23.08.2011 r.

Informacja
o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji

Stosownie do art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 roku nr 106 poz. 675) informuję, że Gmina Zebrzydowice z dniem 16 sierpnia 2011 roku podjęła działalność w zakresie telekomunikacji na podstawie uchwały Rady Gminy Zebrzydowice nr VII/54/11 z dnia 26 maja 2011 r..

Szczegółowy zakres planowanej działalności został przedstawiony we wniosku o wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, polegającej min. na:

  1. Dostarczeniu sieci telekomunikacyjnej:
    • sieć transmisji danych;
  2. Świadczeniu usług telekomunikacyjnych:
    • usługa bezpłatnego dostępu do Internetu świadczona w miejscach publicznych z wykorzystaniem publicznie dostępnych punktów dostępu do Internetu - HOTSPOT.

Działalność powyższa będzie wykonywana przy zachowaniu wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 2 w/w ustawy.


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:23.08.2011 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:23.08.2011 14:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 293