PROGRAM PROFILAKTYKI, PROMOCJI
I OCHRONY ZDROWIA


 1. Cel strategiczny programu:

  Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia.

 2. Sfery działania:
  1. Promocja zdrowia

   Działania adresowane do ludzi zdrowych, służące utrwalaniu stylu życia sprzyjającego zdrowiu i zwiększaniu świadomości zdrowotnej.

  2. Profilaktyka zdrowotna

   Działania adresowane do ludzi zdrowych z ukierunkowaniem na grupy podwyższonego ryzyka najczęściej występujących chorób.

 3. Rodzaje podejmowanych działań:
  1. Opieka pielęgniarska nad dziećmi w przedszkolach obejmująca:
   1. nadzór nad higieną osobistą dzieci przedszkolnych - okresowe kontrole czystości osobistej wszystkich dzieci,
   2. edukację zdrowotną dostosowaną do wieku dzieci,
   3. współpracę z rodzicami oraz dyrekcją przedszkola i wychowawcami,
  2. Profilaktyka stomatologiczna dzieci w szkołach i przedszkolach obejmującą:
   1. edukację zdrowotną - nauka o zębach w formie zabawy,
   2. naukę szczotkowania i instruktażu higieny jamy ustnej,
   3. zabezpieczenie profilaktyczne bruzd zębów stałych lakierem szczelinowym (w miarę możliwości finansowych),
   4. rozpoznanie i wskazanie leczenia,
   5. wdrożenie zwyczaju regularnych przeglądów stomatologicznych przynajmniej dwa razy w roku,
   6. fluoryzację zębów - 6 klasa
  3. Wczesna profilaktyka dotycząca zaburzeń artykulacyjnych.
  4. Profilaktyka wad postaw u dzieci obejmująca:
   1. badanie przesiewowe wad postawy dzieci klas 1-6 szkół podstawowych,
   2. prowadzenie zajęć na basenie oraz gimnastyki korekcyjnej dla dzieci wyłonionych w badaniach przesiewowych.
  5. Profilaktyka chorób układu krążenia obejmująca:
   1. wczesne wykrywanie najistotniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia: cukrzycy i miażdżycy w grupach wiekowych o podwyższonym ryzyku - badania przesiewowe poziomu cukru i cholesterolu oraz pomiar ciśnienia tętniczego dofinansowanie do poradni cukrzycowej
   2. edukację zdrowotną dotyczącą zdrowego stylu życia
  6. Profilaktyka chorób nowotworowych.

   obejmująca badania przesiewowe wykonywane w grupach wiekowych najbardziej narażonych na nowotwory ( poza tym co refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia) poprzez badania:

   • piersi,
   • szyjki macicy
   • prostaty
  7. Wspieranie finansowe organizacji i stowarzyszeń pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia.

Środki

Środki na realizację programu ujęte są w budżecie gminy na 2004 r.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA na rok 2004
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:06.01.2004 15:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:06.01.2004 15:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 112