UCHWAŁA Nr I/4/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice do dokonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Zebrzydowice, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. Prawo do ustalania wynagrodzenia Wójta należy wyłącznie do właściwości Rady Gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 
  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała sprawie: udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice do dokonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:08.12.2010 10:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:08.12.2010 10:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 108