UCHWAŁA Nr I/3/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie: powołania komisji Rady Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 21 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz par. 18 pkt.1 i 2 Statutu Gminy Zebrzydowice (Uchwała Nr VII/61/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. ze zmianami), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołać Komisję Rewizyjną w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Powołać Komisję Budżetową w składzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Powołać Komisję Społeczną w składzie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Powołać Komisję Gospodarczą w składzie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 
  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/3/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 listopada 2010 r.

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice

1. Gruszczyk Tomasz
2. Kukla Artur
3. Rychły Grażyna
4. Wenglorz Mirosław
5. Węglorz Janina

 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/3/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 listopada 2010 r.

 

Skład Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice

1. Bartoszek Helena
2. Kukuczka Grzegorz
3. Piątkowska Beata
4. Staniek Mirosław
5. Szuścik Bogdan
6. Wenglorz Mirosław

 
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/3/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 listopada 2010 r.

 

Skład Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice

1. Franek Henryk
2. Grygierek Kazimierz
3. Kawik Gabriela
4. Kopiec Krzysztof
5. Kukla Artur
6. Kukuczka Grzegorz
7. Piątkowska Beata

 
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/3/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 listopada 2010 r.

 

Skład Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice

1. Gruszczyk Tomasz
2. Franek Henryk
3. Hernas Józef
4. Kawik Gabriela
5. Kopiec Krzysztof
6. Rychły Grażyna
7. Staniek Mirosław
8. Węglorz Janina

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: powołania komisji Rady Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:08.12.2010 10:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:08.12.2010 10:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 113