UCHWAŁA Nr I/1/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 19 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Zebrzydowice został Kazimierz Grygierek. 

§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 
  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek


 
Załącznik do Uchwały Nr I/1/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 listopada 2010 r.

 

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:08.12.2010 10:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:08.12.2010 10:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 101