INFORMACJA

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 15 listopada 2010 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.

     Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)

Wójt Gminy Zebrzydowice

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Zebrzydowice w terminie od 15 listopada 2010r. do 19 listopada 2010r. w poniedziałek, wtorek, środę w godz. od 7:30 do 15:30, we czwartek w godz. od 7:30 do 17:00, w piątek od 7:30 do 14:00 na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 191, poz. 1417 oraz z 2010 r. Nr 121, poz. 821).


 
  Wójt Gminy Zebrzydowice
 
Andrzej Kondziołka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
INFORMACJA WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania (uzupełniona)
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.11.2010 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.11.2010 14:25

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 173