ZAWIADOMIENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach
z dnia 2 listopada 2010 roku

o miejscu, dacie i godzinie losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych… (M. P. Nr 61, poz. 641 ze zmianami) zostaje podana do publicznej wiadomości informacja o miejscu, dacie i godzinie losowania składów okręgowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach - budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice (sala nr 38), ul. ks. A. Janusza 6 w dniu 4 listopada 2010r. o godz. 14.00.

Losowane będą ośmioosobowe składy następujących obwodowych komisji wyborczych:

Obwodowa komisja wyborcza nr - 1 - Kaczyce zgłoszono - 9 kandydatów
Obwodowa komisja wyborcza nr - 7 - Kaczyce zgłoszono - 11 kandydatów
Obwodowa komisja wyborcza nr - 2 - Kończyce Małe zgłoszono - 11 kandydatów
Obwodowa komisja wyborcza nr - 3 - Kończyce Małe zgłoszono - 12 kandydatów
Obwodowa komisja wyborcza nr - 4 - Marklowice Górne zgłoszono - 12 kandydatów
Obwodowa komisja wyborcza nr - 5 - Zebrzydowice zgłoszono - 12 kandydatów
Obwodowa komisja wyborcza nr - 6 - Zebrzydowice zgłoszono - 12 kandydatów

Liczba członków obwodowych komisji wyborczych została ustalona zgodnie z art.18 ust.2 ordynacji wyborczej - w skład komisji wchodzi od 7 do 9 osób, w tym z urzędu, jako członek, osoba wskazana przez wójta.


 

Informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Zebrzydowice

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach o miejscu, dacie i godzinie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.11.2010 19:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.11.2010 19:08

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 182