Aktualne informacje dostępne są na Platformie e-Usług Publicznych.
 
Przejdź do karty usługi Wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 12 roku życia
 
Przejdź do karty usługi Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat
 
Przejdź do karty usługi Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej
 
Przejdź do karty usługi Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia
 
Przejdź do karty usługi Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności
 
Przejdź do karty usługi Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym
 
Przejdź do karty usługi Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany wizerunku twarzy
 
Przejdź do karty usługi Wymiana dowodu osobistego z powodu braku możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego
 
Przejdź do karty usługi Wymiana dowodu osobistego z powodu braku certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego
 
Przejdź do karty usługi Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu zawieszenia dowodu
 
Przejdź do karty usługi Wymiana ważnego dowodu osobistego na dowód z warstwą elektroniczną
 
Przejdź do karty usługi Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 
Przejdź do karty usługi Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym
 
Przejdź do karty usługi Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego
 
Przejdź do karty usługi Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 
Przejdź do karty usługi Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Dowody osobiste
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.06.2003 17:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.02.2022 10:53

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 2695