Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej

 1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 poz. 372).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz.U. z 2017, poz. 1980).

 2. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Zebrzydowicach, ul. ks. A. Janusza 6, pok. 13AB, parter, biuro ewidencji ludności, tel. 32 47 55 113

 3. Termin załatwienia sprawy

Proces ciągły.

 4. Opis procedury

Obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia, podlegają rejestracji. Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby podlegające rejestracji mogą zostać obowiązane do zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu.

 5. Wymagane dokumenty

Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić tożsamość osoby.

 6. Opłaty administracyjne

Brak

 7. Opłaty skarbowe

Brak

 8. Tryb odwoławczy

Brak

 9. Dodatkowe informacje

Ilekroć jest mowa o osobie - należy przez to rozumieć mężczyznę albo kobietę, obywatela polskiego, który w danym roku kalendarzowym ukończył 18 lat życia i został objęty rejestracją.

10. Załączniki ( pliki do pobrania )

Brak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:30.06.2003 17:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sylwia Pietrzyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:24.11.2021 14:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 804