1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - tekst jednolity ( Dz. U. Nr 21 poz. 205 z 2002r. ).

 2. Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowa Komisja Lekarska i Powiatowa Komisja Poborowa w Cieszynie

 3. Termin załatwienia sprawy

Według planu poboru ( obwieszczenie wojewody śląskiego o poborze )

 4. Opis procedury

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 rok życia obowiązani są stanąć do poboru przed Powiatową Komisją Lekarską i Powiatową Komisją Poborową w Cieszynie.
Należy przestrzegać terminu wyznaczonego do stawienia się przed komisją poborową.
Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia poborowego od stawienia się do rejestracji. W razie niestawiennictwa do poboru Wójt na wniosek przewodniczącego komisji poborowej nakłada grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do komisji poborowej.

 5. Wymagane dokumenty

Do poboru należy zabrać:
- 1 zdjęcie
- dowód osobisty
- posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia poborowego
- poświadczenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych
- świadectwo ukończenia szkoły a w razie kontynuowania nauki świadectwo ukończenia ostatniej klasy oraz poświadczenie z sekretariatu szkoły o pobieraniu nauki

 6. Opłaty administracyjne

Brak

 7. Opłaty skarbowe

Brak

 8. Tryb odwoławczy

Brak

 9. Dodatkowe informacje

Pobór przeprowadza Wojewoda przy współudziale Wójta.

10. Załączniki ( pliki do pobrania )

Brak

Informację wytworzyła Inspektor Małgorzata Morawiec

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pobór
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:30.06.2003 17:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:22.07.2005 10:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 125