Zarządzenie Nr 0151-V/30/53/07

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 6 lipca 2007 r.

w sprawie: przekazania majątku Zespołu Szkół w Zebrzydowicach

Na podstawie art. 100 § 2 ust. 4 ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

   a) Przekazać majątek szkoły Pani Jolancie Wawrzyczek, obejmującej z dniem 01.09.2007r. stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zebrzydowicach,
   b) Przekazania dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz w oparciu o inne przepisy dot. gospodarowania mieniem komunalnym.
   c) Z przekazania sporządzić protokół, z którego 1 egzemplarz należy przekazać organowi prowadzącemu.

§ 2

Wykonanie powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zebrzydowicach Pani Czesławie Haczek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: przekazania majątku Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.08.2007 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.08.2007 14:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 57