ZARZĄDZENIE Nr 0151-V/28/49/07

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie : zatwierdzenia "Projektów Organizacyjnych" szkół i Gminnego Przedszkola Publicznego na rok szkolny 2007/2008

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 5c pkt 3, art. 34a ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty / tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku z późn. zm. /, oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice Nr 0151-V/11/20/07 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2007/2008

zarządzam co następuje :

§ 1

Zatwierdza się "Projekty Organizacyjne" na rok szkolny 2007/2008:

    a) Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Kończycach Małych
    b) Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
    c) Zespołu Szkół w Zebrzydowicach, tj. Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego i Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego,
    d) Zespołu Szkół w Kaczycach im. Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
    e) Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach wraz z Oddziałami:
          a. w Zebrzydowicach
          b. w Kończycach Małych
          c. w Kaczycach
          d. w Marklowicach Górnych

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Placówek Oświatowych

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2007 roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie : zatwierdzenia "Projektów Organizacyjnych" szkół i Gminnego Przedszkola Publicznego na rok szkolny 2007/2008
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.08.2007 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.08.2007 14:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 53