Zarządzenie Nr 0151-V/26/45/07
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 15 czerwca 2007 r.

w sprawie podwyższenia czynszu za wynajem lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie § 1 pkt. 9 Uchwały Nr V/45/07 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu

Zarządzam, co następuje

§ 1

W związku z wnioskiem Poczty Polskiej Centrum Infrastruktury Oddziału Regionalnego w Katowicach o zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice - postanawiam podwyższyć państwowemu przedsiębiorstwu użyteczności publicznej Poczta Polska Centrum Infrastruktury w Katowicach - czynsz miesięczny za wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice przy ul. Ks. A. Janusza 6 do wysokości: 19,71 zł za 1 m2.

§ 2

Stawka czynszu, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia obowiązuje od dnia 01 lipca 2007r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie podwyższenia  czynszu za  wynajem lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.07.2007 08:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.07.2007 08:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 62