Zarządzenie Nr 0151-V/26/44/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 15 czerwca 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać następujących przesunięć w wydatkach:

w dz. 600 - Transport i łączność    
  zmniejszyć rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 32.018,52 zł
  wydatki majątkowe - 32.018,52 zł    
 
  zwiększyć rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 32.018,52 zł
  wydatki bieżące - 32.018,52 zł    
 
§ 2
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu:
 
w dz. 600 - Transport i łączność    
  1. rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 32.018,52 zł
 
  2. rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 32.018,52 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.07.2007 08:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.07.2007 08:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 61