Zarządzenie Nr 0151-V/24/43/07
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie obniżenia - Przedsiębiorstwu Usługowo-Spedycyjnemu "AGROSPED" w Zebrzydowicach czynszu za dzierżawę gruntów wykorzystywanych do produkcji rolnej.

Na podstawie § 1 pkt.9 Uchwały nr V/45/07 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie stawek czynszu

Zarządzam, co następuje

§ 1

Postanawiam obniżyć Przedsiębiorstwu Usługowo Spedycyjnemu "AGROSPED" w Zebrzydowicach , ul. Dworcowa 14 stawkę czynszu za dzierżawę gruntów wykorzystywanych do produkcji rolnej do wysokości 30 zł/ha w okresie od 1 kwietnia 2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi oraz Kierownikowi Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2007 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie obniżenia - Przedsiębiorstwu Usługowo-Spedycyjnemu "AGROSPED" w Zebrzydowicach czynszu za dzierżawę gruntów wykorzystywanych do produkcji rolnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.07.2007 08:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.07.2007 08:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 73