Zarządzenie Nr 0151-V/22/39/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 23.05.2007r
.

w sprawie: udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Udzielam jednorazowego pełnomocnictwa Panu inż. Zdzisławowi Wira- Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do dokonania zakupu agregatu prądotwórczego za kwotę 27.000 zł ( dwadzieścia siedem tysięcy złotych) + VAT.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.07.2007 08:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.07.2007 08:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 60