Zarządzenie Nr 0151-V/22/37/07
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 23 maja 2007 r.

w sprawie obniżenia - F.U. "COBRA" czynszu za wynajem lokalu użytkowego

Na podstawie § 1 pkt.9 Uchwały nr V/45/07 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie stawek czynszu

Zarządzam, co następuje

§ 1

Na wniosek Kolejowego Klubu Sportowego "Spójnia" Zebrzydowice - postanawiam obniżyć F.U. "COBRA" Mariusz Szromek - czynsz miesięczny za wynajem lokalu użytkowego w budynku KKS "Spójnia" w Zebrzydowicach, przy ul. Wojska Polskiego 1a - wraz z ogródkiem letnim - w następujący sposób : za wynajem lokalu gastronomicznego do kwoty 550,00 zł netto, za korzystanie z balkonu w celach konsumpcyjnych do kwoty 100,00 zł netto, za wynajem terenu wokół klubu z przeznaczeniem na ogródek letni do kwoty 250,00 zł netto w okresie od 1 czerwca 2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Z dniem 1 czerwca 2007 r. traci moc Zarządzenie Nr 0151-IV/32/64/06 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie obniżenia -F.U. "COBRA" czynszu za wynajem lokalu użytkowego.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi oraz Kierownikowi Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie obniżenia - F.U. "COBRA" czynszu za wynajem lokalu użytkowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.07.2007 08:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.07.2007 08:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 65