Zarządzenie Nr 0151-V/22/36/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 23.05.07r.

w sprawie: wyznaczenia koordynatora oraz zastępcy do spraw technicznych projektu SEKAP.

Na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r, późn. zm)

zarządzam, co następuje:

§1

 1. Na koordynatora projektu SEKAP wyznaczam Pana mgr Piotra Fojcika - Sekretarza Gminy Zebrzydowice
 2. Na zastępcę do spraw technicznych wyznaczam Pana mgr inż. Piotra Gęsiora - Starszego informatyka Urzędu Gminy Zebrzydowice

§ 2

 1. Udzielam pełnomocnictwa Panu mgr Piotrowi Fojcikowi - koordynatorowi projektu - do podejmowania decyzji w zakresie organizacji pracy oraz wdrożenia projektu SEKAP
 2. Koordynator projektu odpowiada za:
  - podejmowanie decyzji organizacyjnych związanych z realizacją projektu,
  - przydzielenie zasobów do zespołu realizacyjnego,
  - zlecenie wykonania prac zespołowi realizacyjnego,
  - nadzorowanie jakości i terminowości prac zespołu realizacyjnego,
  - podpisywanie protokołów odbiorów, oraz zarządzenie odbiorami w podległym zespole realizacyjnym,
  - dystrybucje informacji projektowych w podległym zespole realizacyjnym,
  - raportowanie realizacji prac, oraz ryzyka, problemów oraz wniosków zmian do Kierownika Projektu Zamawiającego,
  - współpracę z Kierownikami zespołów Wykonawcy

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: wyznaczenia koordynatora oraz zastępcy do spraw technicznych projektu SEKAP
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.07.2007 08:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.07.2007 08:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 53