Zarządzenie Nr 0151-V/17/31/07
Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 18 kwietnia 2007r.

W sprawie : powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zebrzydowicach.

Na podstawie art. 5c i art. 36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst Jednolity : Dz.U.Nr 67,poz.329 z 1996 r. , z późn. zmianami) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.Nr 189,poz.1856)

zarządzam , co następuje :

 1. W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zebrzydowicach powołuję Komisję Konkursową w składzie :

  1) Andrzej Kondziołka - Wójt Gminy Zebrzydowice - Przewodniczący Komisji
  2) Piotr Fojcik - Sekretarz Gminy Zebrzydowice - Członek Komisji
  3) Tadeusz Fujcik - Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice - Członek Komisji
  4) Dorota Drewniak - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach -Delegatura w Bielsku-Białej - Członek Komisji
  5) Krystyna Dubiel - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Bielsku-Białej - Członek Komisji
  6) Janusz Janota - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Bielsku-Białej - Członek Komisji
  7) Jadwiga Nowakowska - Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Członek Komisji
  8) Bożena Piguła - Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Członek Komisji
  9) Janusz Olszok - Przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Członek Komisji
  10) Joanna Szczypka - Przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Członek Komisji
  11) Janko Bożena - Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego - Członek Komisji
  12) Jadwiga Wanat - Przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność" - Członek Komisji .
   
 2. Posiedzenie Komisji Konkursowej ustalam na dzień 26 kwietnia 2007 r. godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice , ul. Ks.A.Janusza 6 - sala narad - pokój nr 26 .

 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.07.2007 08:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.07.2007 08:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 95