Zarządzenie Nr 0151-V/13/27/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27.03.2007r
.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej do zawarcia porozumienia z Policją

Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm)

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Udzielam pełnomocnictwa Panu inż. Zdzisławowi Wirze - Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do zawarcia porozumienia z Policją .

  2. Porozumienie dotyczy przeprowadzania wspólnych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów gminnych w zakresie utrzymywania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarki nieczystościami ciekłymi.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.04.2007 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.07.2007 08:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 83