ZARZĄDZENIE Nr 0151-V/13/26/07

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27.03.2007

w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 9, 10, 11 Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami /art. 5c pkt 3, art.34 a ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami /, oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Zebrzydowice Nr 0151-IV/11/27/06 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2006/2007.

zarządzam co następuje :

  1. Zatwierdza się Aneks Nr 9, 10, 11 do "Projektu Organizacyjnego" na rok szkolny 2006/07 Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach .

  2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach .

  3. Zarządzenie dotyczące aneksu nr 9 wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 03.04.2007 r.

  4. Zarządzenie dotyczące aneksu nr 10, 11 wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 21.03.2007 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 9, 10, 11 Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.04.2007 13:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.04.2007 13:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 58