Zarządzenie Nr 0151-V/11/25/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 15 marzec 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art.188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać przesunięć w wydatkach:

1. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10 104,20 zł
  zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 10 104,20 zł
 
2. w dz. 851 - Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85195 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 8 800,00 zł
  zwiększyć wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne o kwotę 8 800,00 zł
 
§ 2
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu:
 
1. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  zmniejszyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 104,20 zł
  zwiększyć § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 104,20 zł
 
2. w dz. 851 - Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85195 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 8 800,00 zł
  zwiększyć § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 261,00 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 37,00 zł
  § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8 502,00 zł
 
§ 3
 
Dokonać podziału rezerwy inwestycyjnej
 
z dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 15 000,00 zł
 
na dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 15 000,00 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.04.2007 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.04.2007 13:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 70