ZARZĄDZENIE Nr 0151-V/11/22/07

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 15.03.2007

w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 5c pkt 3, art.34 a ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity Dz. U .Nr 256 poz. 2572 z 2004r./, Zarządzeniem Wójta Gminy Zebrzydowice Nr 0151-IV/17/79/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2004/05

zarządzam co następuje :

  1. Zatwierdza się Aneks Nr 4 do "Projektu Organizacyjnego" na rok szkolny 2006 / 07 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych.

  2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych.

  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.03.2007 r. .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.04.2007 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.04.2007 13:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 70