Zarządzenie Nr 0151-V/11/20/07
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 15. marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2007/2008.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

Zarządzam, co następuje

§ 1

Przyjąć normy zatrudnienia do projektów organizacyjnych szkół - załącznik Nr 1 i Gminnego Przedszkola Publicznego - załącznik Nr 2.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Placówek Oświatowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 września 2007r.


 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-V/11/20/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 15.03.2007 r.

 1. Obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze wynosi :
   

  a) - Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych Dyrektor 10
  b) - Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych Dyrektor 7
  c) - Zespół Szkół w Zebrzydowicach Dyrektor 3
  d) - Zespół Szkół w Zebrzydowicach Wicedyrektor 7
  e) - Zespól Szkół w Kaczycach Dyrektor 6
  f) - Zespół Szkół w Kaczycach Wicedyrektor 9

 2. Obowiązkowy wymiar godzin dla pedagoga, nauczyciela bibliotekarza oraz wychowawcy świetlicy wynosi :
   

        Biblioteka Świetlica Pedagog
  a) - SP Marklowice Górne 5/30 - 4/20*
  b) - SP Kończyce Małe 10/30 19/26 16/20
  c) - ZS Zebrzydowice 60/30 26/26 20/20
  d) - ZS Kaczyce 40/30 26/26 20/20

  * w ramach uzupełnienia etatu w SP Kończyce Małe

 3. Wymiar etatów administracyjno-obsługowych w stołówce szkolnej wynosi :
   

        Intendent Kucharka Pomoc kuch. Etaty kuchni ogółem
  a) - SP Marklowice Górne - - - -
  b) - SP Kończyce Małe 1/2 1 7/8 2 i 3/8
  c) - ZS Zebrzydowice 1 1 3 5
  d) - ZS Kaczyce 3/4 1 1 2 i 3/4

 4. Wymiar etatów pracowników administracyjnych w szkołach wynosi :
   

        Sekretarz Gł. księgowy Ref. d/s adm. i płacowych Etaty adm. ogółem
  a) - SP Marklowice Górne - 1/4 1/2 3/4
  b) - SP Kończyce Małe 3/4 2/5 1/4 1 i 2/5
  c) - ZS Zebrzydowice 1 1 1 3
  d) - ZS Kaczyce 1 3/5 1/2 2 i 1/10

 5. Wymiar etatów pracowników obsługi w szkołach wynosi :
  / sprzątaczki, woźny, konserwator, /
   

        Ogółem etatów prac. obsługi
  a) - SP Marklowice Górne 1 i 3/4
  b) - SP Kończyce Małe 3 i 3/4
  c) - ZS Zebrzydowice / w tym basen: 3 / 13 i 1/4
  d) - ZS Zebrzydowice basen- ratownik:do zakończenia zajęć w roku szkolnym 2007 / 08 2 i 33/40*
  e) - ZS Kaczyce 9 i 1/4

  * w przypadku zmniejszenia liczby dzieci - korekta we wrześniu 2007 r.


 
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151-V/11/20/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 15.03.2007 r.

 1. Obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze wynosi :
   

  a) - GPP o/ Zebrzydowice Dyrektor 6
  b) - GPP o/ Kończyce Małe Wicedyrektor 15
  c) - GPP o/ Marklowice Górne Wicedyrektor 18
  d) - GPP o/ Kaczyce Wicedyrektor 15

 2. Wymiar etatów pracowników administracyjno-obsługowych wynosi :
   

        Intendent Kucharka -pom. kuch. Sprzątaczki Pomoc nauczyc. Konserwator Ogółem etatów
  a) - GPP o/ Zebrzydowice 1 2 4 1 1 9
  b) - GPP o/ Kończyce Małe 3/4 1 3 - 1 5 i 3/4
  c) - GPP o/ Marklowice Górne 1/2 1 1 - 1/2 3
  d) - GPP o/ Kaczyce 3/4 1 3 - 1 5 i 3/4

 3. Wymiar etatów administracyjnych : GPP Zebrzydowice
  księgowość, płace, kadry - 2 etaty

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2007/2008.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.04.2007 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.04.2007 13:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 102