Zarządzenie Nr 0151-V/11/19/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 15 marca 2007 r.

w sprawie:

przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok.

Na podst. art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

  2. Przedłożyć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.04.2007 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.04.2007 13:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 56