Zarządzenie Nr 0151-V/9/16/07

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać podziału rezerwy ogólnej:

z dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 1.997,00 zł
 
na dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego    
  § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 1.997,00 zł

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.04.2007 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.04.2007 12:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 69