ZARZĄDZENIE NR 0151-V/8/15/07

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 20 lutego 2007 r.

w sprawie : powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadań realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873) oraz Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice nr III/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie programu współpracy na rok 2007 z organizacjami i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

zarządzam, co następuje:

 1. Powołuję komisję do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy Zebrzydowice Nr 0151-V/2/4/07 z dnia 9 stycznia 2007r. na realizację zadań realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w składzie:
   
  Piotr Fojcik - Sekretarz Gminy
  Dorota Spandel - Jonek - Podinspektor
  Anna Patyk - młodszy referent

 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie : powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadań realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.03.2007 11:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.03.2007 11:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 62