Zarządzenie nr 0151-V/4/12/07
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 24 stycznia 2007 r.

w sprawie : udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach - Panu mgr Januszowi Sikora - na zakup wartości powyżej 2.000 PLN.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst : D.U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 r. , z późn. zm.)

zarządzam , co następuje :

§ 1

Udzielam jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach , Panu mgr Januszowi Sikora , na dokonanie zakupu maszyny szorującej do sprzątania nowej hali sportowej na kwotę powyżej 2000 PLN.

§ 2

Zakupu maszyny dokonać w lutym 2007 r. Koszt urządzenia nie może przekroczyć środków zaplanowanych na ten cel w budżecie .

§ 3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach - Panu mgr Januszowi Sikora .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach - Panu mgr Januszowi Sikora - na zakup wartości powyżej 2.000 PLN
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.03.2007 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.03.2007 11:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 56