Zarządzenie Nr 0151-V/4/10/07

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 24 stycznia 2007 r.

w sprawie : przygotowania do przekazania majątku Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach

na podstawie art. 100 § 2 ust 4 ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku ( tekst jednolity, Dz.U.98 późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Przygotować do przekazania majątek Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach.

  2. Przekazania dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz w oparciu inne przepisy dot. gospodarowania mieniem komunalnym.

  3. Z przekazania sporządzić protokół z którego l egzemplarz należy przekazać organowi prowadzącemu Gminne Przedszkole Publiczne.

§ 2

Wykonanie powierza się Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach Pani Marii Wawrzyczek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie : przygotowania do przekazania majątku Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.03.2007 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.03.2007 11:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 72