ZARZĄDZENIE Nr 0151-V/4/9/07

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 24 stycznia 2007 r.

w sprawie : przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz. 674/ oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, oraz Uchwały Rady Gminy Zebrzydowice nr III/28/06 z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela

zarządzam co następuje :

§ 1

Przyznać dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach Pani Bognie Caniboł dodatek:

a) funkcyjny - od dnia 27 stycznia 2007 r. w wysokości 500 zł
b) motywacyjny od dnia 27stycznia 2007 r. do 28 lutego 2007r. w wysokości 20%

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2007 roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie : przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.03.2007 11:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.03.2007 11:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 65