Zarządzenie Nr 0151-V/2/5/07
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 9 stycznia 2007 r.

w sprawie obniżenia stawki czynszu dla P.P.U.H. "ARKOM".

Na podstawie § 1 pkt 9 Uchwały Nr XXVIII/299/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu

Zarządzam, co następuje

§ 1

Na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego "ARKOM" Zebrzydowice z/s w Kończycach Małych - postanawiam obniżyć P.P.U.H. "ARKOM" stawkę czynszu za dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych o pow. 0,26.89 ha, składającej się z działki nr 50.dz, będącej własnością Gminy Zebrzydowice a opisanej w KW Nr 17.440 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, tj. czynsz wynikający z Umowy dzierżawy Nr PR. 72243/R/2/06 z dnia 15.05.2006r.r. do kwoty : 10,00 zł. brutto w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność tej nieruchomości.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie obniżenia stawki czynszu dla P.P.U.H. "ARKOM"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.03.2007 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.03.2007 11:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 59