ZARZĄDZENIE NR 0151-V/2/4/07

WÓJTA GMINY

z dnia 9 stycznia 2007 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r) w związku z art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

  1. Ogłosić konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  2. Szczegółowy arkusz zadań i warunki ich realizacji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

  3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku public
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.03.2007 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.03.2007 11:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 62