Zarządzenie Nr 0151-V/1/1/07

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 02. stycznia 2007r.

w sprawie: przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późn. zm. )

Zarządzam co następuje:

  1. Przyjąć harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 w zakresie poszczególnych zadań przydzielonych wskazanym podmiotom, który stanowi załącznik nr 1 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 w zakresie poszczególnych zadań przydzielonych wskazanym podmiotom, który stanowi załącznik nr 2.

  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.03.2007 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.03.2007 10:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 60