Z A R Z Ą D Z E N I E Nr SG-0151-V/60/122/06

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie : zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice nr SG- 0151-IV/6/17/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie powołania Rady Sportu

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 18a i 18v ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r Nr 81, poz.889 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje :

  1. W zarządzeniu nr SG-0151-IV/6/17/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie powołania Rady Sportu w punkcie 1 wykreślić Panią Annę Kopiec oraz dopisać Panią Annę Patyk.

  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie : zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice nr SG- 0151-IV/6/17/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie powołania Rady Sportu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.02.2007 12:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.02.2007 12:05

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 132