ZARZĄDZENIE NR 0151-V/58/118/06

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r. - Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami )

zarządzam, co następuje:

 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

    Ewa Czudek
    Dorota Kłopeć
    Anna Kopiec
    Danuta Lewandowska
    Dorota Spandel - Jonek
    Klaudiusz Wieczorek
   
 2. Traci moc Zarządzenie Nr SG 0151 IV / 34/119/04 Wójta Gminy z dnia 04. sierpnia 2004 r.

 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.02.2007 12:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.02.2007 12:01

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 201