Zarządzenie Nr 0151-V/58/115/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie: projektu budżetu na 2007 rok.

Na podst. art. 52 ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami )

Zarządzam:

§ 1

Przyjąć autopoprawkę do budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2007 jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

W związku z § 1 zmienić odpowiednio załączniki do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2007 r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza Skarbnikowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: projektu budżetu na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.02.2007 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.02.2007 12:00

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 181