Zarządzenie Nr 0151-V-56/114/06
Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 30 listopada 2006 r.

W sprawie : powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach

Na podstawie art. 5c i art. 36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst Jednolity : Dz.U.Nr 67,poz.329 z 1996 r. , z późn. zmianami) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.Nr 189,poz.1856)

zarządzam , co następuje :

 1. W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach powołuję Komisję Konkursową w składzie :

  1)   Andrzej Kondziołka - Wójt Gminy Zebrzydowice - Przewodniczący Komisji
  2)   Piotr Fojcik - Sekretarz Gminy Zebrzydowice - Członek Komisji
  3)   Tadeusz Fujcik - Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice - Członek Komisji
  4)   Dorota Drewniak - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach -Delegatura w Bielsku-Białej - Członek Komisji
  5)   Bożena Szypuła - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Bielsku-Białej - Członek Komisji
  6)   Teresa Zając - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Bielsku-Białej - Członek Komisji
  7)   Marianna Gorgol - Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Członek Komisji
  8)   Aleksandra Janiurek - Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Członek Komisji
  9)   Ilona Gajda - Przedstawiciel Rady Rodziców Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Członek Komisji
  10)   Agata Brejza - Przedstawiciel Rady Rodziców Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Członek Komisji
  11)   Urszula Czauderna - Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego - Członek Komisji
  12)   Jadwiga Wanat - Przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" - Członek Komisji .
   
 2. Posiedzenie Komisji Konkursowej ustalam na dzień 19 grudnia 2006 r. godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice , ul. Ks.A.Janusza 6 - sala narad - pokój nr 26.

 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie : powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.02.2007 11:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.02.2007 11:54

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 213