W dniu 17 czerwca 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące usuwania drzew. Zgodnie z tymi przepisami nie jest wymagane zezwolenie na usuwanie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

w tym drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, -jednakże właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do urzędu gminy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza :

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Po zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzew gmina jest obowiązana w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzić oględziny drzew, z których sporządza się protokół.

Po dokonaniu oględzin gmina w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzew może nastąpić jeżeli gmina nie wniesie sprzeciwu w tym terminie.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy prawo budowlane – a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo gmina uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Usunięcie drzew bez dokonania zgłoszenia, lub przed upływem dokonania oględzin oraz pomimo sprzeciwu gminy skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.02.2007 10:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.08.2018 11:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 3210