Zarządzenie Nr 0151-IV/54/106/06
Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 10 listopada 2006 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2007 rok.

Na podst. art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami )

Zarządzam:

§ 1.

  1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Zebrzydowice na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  2. Przedłożyć projekt budżetu Radzie Gminy.

  3. Przedłożyć projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenie powierza się Skarbnikowi.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.11.2006 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.11.2006 10:49

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 194