Uchwała Nr XLIII/469/06
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Grzegorzowi Zieleckiemu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

§ 1

Rada Gminy Zebrzydowice udziela radcy prawnemu Grzegorzowi Zieleckiemu, działającemu przez swoją Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Cieszynie ul. Bobrecka 27, pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Gminy Zebrzydowice w sprawie złożonej przez Polską Telefonię Cyfrową spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na uchwałę nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Grzegorzowi Zieleckiemu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:09.11.2006 15:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:24.11.2006 10:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 112