Uchwała Nr XLIII/460/06
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego /t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688/

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

Powołać, z dniem 1 listopada 2006 r., Panią mgr Marię Puzio na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zebrzydowicach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2006 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:09.11.2006 15:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:09.11.2006 15:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 111