Zarządzenie Nr 0151-IV/44/91/06
Wójta gminy Zebrzydowice
z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151- IV/ 43/ 82/06 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 21 września 2006 r.

Na podst. art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ) , art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienić Zarządzenie Nr 0151-IV/ 43/ 82/ 06 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 21 września 2006 r.
w ten sposób, że w § 3 pkt 3 ppkt 4 dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w zmniejszeniach § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 328,00 zł zastępuje się kwotą 338,00 zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151- IV/ 43/ 82/06 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 21 września 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.11.2006 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.11.2006 12:47

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 170